Nissan Hà Đông – 8 năm liên tiếp đạt Doanh số Bán hàng cao Nhất toàn quốc của Nissan Việt Nam.

Ngày 22/6/2018, tại hội nghị đại lý toàn quốc năm 2018, công ty TNHH Nissan Việt Nam đã vinh danh đại lý Nissan Hà Đông là đại lý có Doanh số Bán hàng cao nhất toàn quốc năm 2017. Đây là hoạt động đánh giá thường niên của Công ty Nissan Việt Nam dựa trên kết quả kinh doanh và hài lòng khách hàng của toàn bộ hệ thống các đại lý Nissan trên toàn quốc. Như vậy, trong 8 năm liên tiếp, Nissan Hà Đông đạt giải thưởng Doanh số bán hàng cao nhất toàn quốc.

Giải thưởng đã khẳng định uy tín, sự vững mạnh và những nỗ lực không ngừng từ Ban lãnh đạo và các thành viên của đại lý Nissan Hà Đông trong việc thực hiện các cam kết đối với khách hàng theo tôn chỉ kinh doanh “ Tất cả vì sự hài lòng của khách hàng”.

Mr. Dato’ Cheah Sam Kip – Chủ tịch Công ty TNHH Nissan Việt Nam và ban lãnh đạo Công ty TNHH Nissan Việt Nam trao Giấy chứng nhận Doanh số Bán hàng cao Nhất toàn quốc cho Ông. Phạm Tuấn Mạnh –  Tổng Giám đốc Nissan Hà Đông

Mr. Dato’ Cheah Sam Kip – Chủ tịch Công ty TNHH Nissan Việt Nam và ban lãnh đạo Công ty TNHH Nissan Việt Nam trao Giấy chứng nhận Doanh số Bán hàng cao Nhất khu vực miền Trung và miền Nam cho đại diện ban lãnh đạo các đại lý Nissan.