BẢO DƯỠNG NISSAN, VẠN DẶM BÌNH AN

Nissan Hà Đông xin thông báo chương trình Chiến dịch dịch vụ cuối năm với nội dung chi tiết như sau:

  1. Tên chương trình: “BẢO DƯỠNG NISSAN, VẠN DẶM BÌNH AN”
  2.  Thời gian:01/11 – 31/12/2019
  1. Địa điểm:Tại đại lý Nissan Hà Đông
  1. Đối tượng áp dụng: các khách hàng sở hữu xe do Nissan Việt Nam/ TCIE Việt Nam phân phối vào làm dịch vụ trong thời gian chiến dịch
  1. Ưu đãi:

+ Kiểm tra miễn phí bằng máy chẩn đoán chuyên dụng Consult III+
+ Giảm giá 20% Phụ tùng bảo dưỡng (dầu động cơ,  lọc dầu,  đệm xả dầu động cơ,  lọc gió động cơ)
+ Quà tặng (Ô Nissan) cho khách hàng  có hóa đơn từ 2 triệu trở lên (hóa đơn do khách hàng tự chi trả và chưa bao gồm VAT)