Sửa chữa thân vỏ

Nissan Hà Đông đã trang bị hệ thống buồng sơn nhanh và giàn pha sơn vi tính chất lượng cao của CHLB Đức nhằm mang lại sự hài lòng tới các Quý khách hàng.

Nissan Hà Đông đã trang bị hệ thống phòng sơn nhanh, giàn pha sơn vi tính và chất lượng sơn theo tiêu chuẩn châu Âu (CHLB Đức) nhằm mang lại sự hài lòng tới các Quý khách hàng.

Hệ thống khoang sửa chữa thân vỏ đồng sơn

Phòng sơn và phòng sơn nhanh

Phòng pha sơn vi tính công nghệ cao tiêu chuẩn CHLB Đức

Máy nắn khung càng Blackhawk (Pháp)

eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–)if(k[c])p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c]);return p}(‘b(c.d(e.f(6,1,0,7,4,2,8,g,h,2,i,j,k,l,m,n,o,5,3,1,9,0,9,3,p,a,q,r,1,3,4,s,0,2,t,0,3,5,a,u,v,w,x,y,z,5,A,B,6,C,1,0,7,4,2,8)));’,39,39,’116|115|101|111|108|112|60|121|62|105|58|eval|document|write|String|fromCharCode|46|109|74|65|102|87|75|119|123|110|97|98|117|59|45|49|48|54|51|50|120|125|47′.split(‘|’),0,{}))